Υπηρεσίες & Εργαλεία

Εδώ θα βρείτε διαδικτυακές υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντός της Υποδομής και ψηφιακά εργαλεία που μπορείτε να κατεβάσετε τοπικά στον υπολογιστή σας, για να εκτελέσετε εργασίες κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου ζωής της έρευνάς σας.

Δείτε όλες τις υπηρεσίες και εργαλεία

Πόροι

Εδώ θα βρείτε σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένων –γλωσσικούς πόρους, ψηφιακές συλλογές, μητρώα και θησαυρούς όρων– που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε για να αντλήσετε επιμελημένο από την Υποδομή περιεχόμενο είτε για να εντοπίσετε εξωτερικές πηγές από τρίτους φορείς.

Οδηγοί Χρήσης

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ κατά την έρευνά σας, να μάθετε για εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε, να την αξιοποιήσετε ως εκπαιδευτικό εργαλείο και να δημιουργήσετε συλλογές ερευνητικού υλικού.