Συλλογές

Δημιουργήστε ψηφιακές συλλογές, μοιραστείτε τις με συνεργάτες σας και καταγράψτε τα σχόλιά σας. Αξιοποιήστε την υπηρεσία συσσώρευσης και ευρετηρίασης για να τις ευρετηριάσετε και δημοσιεύσετε στο αποθετήριο της Υποδομής. Αποκτήστε εμπλουτισμένα μεταδεδομένα και βελτιώστε την αναζήτηση της συλλογής σας. Χρησιμοποιώντας τα κοινά ευρετήρια μπορείτε όχι μόνο να αναζητήσετε στο εμπλουτισμένο περιεχόμενο της συλλογής σας αλλά και να το συμπεριλάβετε σε έναν κοινό κατάλογο με τα περιεχόμενα άλλων συλλογών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαθέσετε τις συλλογές σας στην Υποδομή, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@apollonis.gr.
Οι Συλλογές μου
Τίτλος Δημόσια Μοιρασμένη με Δικαιώματα
Συλλογές σε κοινή χρήση με εμένα
Τίτλος Φορέας Δικαιώματα
Δημόσιες Συλλογές
Τίτλος Φορέας Δικαιώματα