Δεκαετία 1940

Σχετικά με τη δράση

Αναζητήστε αρχειακά τεκμήρια της δεκαετίας του 1940 από τις συλλογές έξι διαφορετικών οργανισμών και ανακαλύψτε πρόσωπα, τόπους, χρόνους και γεγονότα της ταραγμένης αυτής εποχής.
Με μια ματιά

Αναζητήστε αρχειακά τεκμήρια για τη Δεκαετία 1940 αξιοποιώντας την υπηρεσία ευρετηρίασης της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και δείτε επιμελημένους ψηφιακούς πόρους από έξι ιστορικά Αρχεία και οργανισμούς μνήμης σε έναν κοινό κατάλογο. Εξερευνήστε νέους τρόπους αναπαράστασης και διασύνδεσης των μεταδεδομένων των τεκμηρίων στις βάσεις γνώσης, που επιτρέπουν τη σύνδεση πληροφοριών σε μορφή σημασιολογικών γράφων και υποστηρίζουν τη δημιουργία σύνθετων επερωτήσεων. Μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τη θεματική συλλογή για τη Δεκαετία 1940 για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Γιατί μια θεματική δράση για τη Δεκαετία 1940;

Το 2020 συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την έναρξη της δεκαετίας του 1940. Μια σειρά εμβληματικών γεγονότων λαμβάνουν χώρα στην κρίσιμη αυτή περίοδο: Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση, Εμφύλιος διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, αφήνοντας έντονο το στίγμα τους και στη μετέπειτα εποχή. Τα τελευταία χρόνια η μελέτη για τη δεκαετία του 1940 έχει προχωρήσει σημαντικά. Πώς, όμως, η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει την ιστορική έρευνα; Ποιες πρακτικές ψηφιακής επιμέλειας ενδείκνυνται για τη συγκρότηση και αξιοποίηση συλλογών υλικού με καινοτόμο και αποτελεσματικό για την ερευνητική διαδικασία τρόπο; Μέσω της θεματικής δράσης για τη Δεκαετία 1940, η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ επιδεικνύει στην πράξη ψηφιακές μεθόδους, υπηρεσίες και πόρους γύρω από ένα συγκεκριμένο ερευνητικό παράδειγμα.

Αντικείμενο και στόχος

Για το σκοπό αυτό, η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, μέσω του δικτύου DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, προσέγγισε και ήρθε σε συμφωνία, σε πρώτη φάση, με έξι ιστορικά Αρχεία και οργανισμούς μνήμης, τα οποία διαθέτουν τεκμήρια που φωτίζουν διαφορετικές όψεις των γεγονότων της Δεκαετίας 1940. Οι φορείς αυτοί συμφώνησαν να διαθέσουν τα μεταδεδομένα των συλλογών τους, για να εφαρμοστούν πάνω τους ψηφιακές τεχνικές και εργαλεία προς όφελος των χρηστών. Στόχος είναι να δημιουργηθούν κοινά ευρετήρια για τόπους, χρόνους, πρόσωπα, θέματα και γεγονότα, αλλά και βάσεις γνώσης, προς διευκόλυνση της αναζήτησης και συσχέτισης του αρχειακού υλικού για τη διεξαγωγή έρευνας. Απώτερος σκοπός είναι να επιδειχθούν στην πράξη τα πλεονεκτήματα της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και πόρων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, να προωθηθεί η ψηφιακή έρευνα σε αυτούς τους τομείς και να αναδειχθεί η αναγκαιότητα για τεχνικές επιμέλειας του ψηφιακού υλικού. Καθώς το εγχείρημα είναι πιλοτικό, δεν περιλαμβάνει σε αυτή τη φάση όλους τους πιθανούς πόρους και αρχειακά τεκμήρια από όλες τις διαθέσιμες πηγές για τη Δεκαετία 1940. Είναι, όμως, ενδεικτικό των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει μια ψηφιακή ερευνητική υποδομή.

Οι προκλήσεις του περιεχομένου

Δεδομένου ότι προέρχεται από διαφορετικούς φορείς και συλλογές και έχει προκύψει από διαφορετικά προγράμματα ψηφιοποίησης, το περιεχόμενο που διατέθηκε έχει τις δικές του προκλήσεις. Διαφορετικοί μορφότυποι των αρχείων, διαφορετικά σχήματα τεκμηρίωσης, διαφορές στην ορολογία, έλλειψη τυποποίησης (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό), τυπογραφικά και ορθογραφικά λάθη, εκτεταμένη χρήση αρκτικόλεξων και συντομογραφιών, κεφαλαιογράμματης γραφής, καθαρεύουσας, κ.λπ., δυσχεραίνουν την αναζήτηση και καθιστούν το έργο της ομογενοποίησης ιδιαίτερα απαιτητικό.

Εργασίες ψηφιακής επιμέλειας

Μια σειρά εργασιών ψηφιακής επιμέλειας χρειάστηκε να εκτελεστούν προκειμένου να υλοποιήσουμε νέους τρόπους εξερεύνησης του περιεχομένου μέσω της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ. Οι εργασίες αυτές εμπλέκουν την αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων που παράγονται από τους εταίρους της Απολλωνίδας αλλά και επιλεγμένων ανοικτών ψηφιακών εργαλείων που κρίνονται κατάλληλα και τα προτείνουμε προς χρήση. Ειδική μέριμνα υπήρξε για την καταγραφή και αποτύπωση των ροών αυτών των εργασιών, ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν από τους χρήστες με τους κατάλληλους οδηγούς. Ενδεικτικές ροές εργασιών που εκτελέσαμε είναι:

Ορισμός κοινού σχήματος μεταδεδομένων

Καθαρισμός μεταδεδομένων

Διαχείριση Λεξιλογίων

Μετασχηματισμός μεταδεδομένων

Συνάθροιση μεταδεδομένων

Ευρετηρίαση μεταδεδομένων

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Δημιουργία βάσεων γνώσης

Καταγραφή ροών εργασιών

Για να μάθετε περισσότερα για το πώς να εκτελέσετε συγκεκριμένες εργασίες, συμβουλευτείτε τον αντίστοιχο Οδηγό χρήσης.