Οδηγοί Χρήσης

Είστε νέος χρήστης της Υποδομής; Μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την Υποδομή για υποβοήθηση της έρευνάς σας, πώς να εκτελέσετε βήμα-βήμα συγκεκριμένες εργασίες ψηφιακής επιμέλειας, πώς να χρησιμοποιήσετε τα ευρετήρια ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την εισαγωγή των μαθητών στην ερευνητική διαδικασία και σκέψη ή πώς να δημιουργήσετε και διαχειριστείτε συλλογές που θα διαθέσετε στην Υποδομή.